top of page

Dual name recommended for Tūranganui-a-Kiwa / Poverty Bay


The New Zealand Geographic Board Ngā Pou Taunaha o Aotearoa was pleased to confirm the proposal to change the name of Poverty Bay to a dual name – Tūranganui-a-Kiwa / Poverty Bay.

More than 600 submissions were made about the proposal between 24 May and 24 August, after the board accepted the dual name proposal from Gisborne District Council.

Board Acting Chairperson Anselm Haanen says 609 submissions were received, with a quarter clearly supporting the proposal. A quarter of the submissions preferred just “Poverty Bay” and a quarter preferred just “Tūranganui-a-Kiwa”. The remaining submissions offered ambiguous support or were neutral.

Mr Haanen says the board considered the reasons provided by the submitters, recognising the heritage and significance of both names, which is why a dual name offers the best solution.

Captain James Cook named Poverty Bay when he landed there in 1769 and was unable to re-supply his ship.

Tūranganui-a-Kiwa means “the great or long-standing place of Kiwa”. “This name has been documented since about 1830 as the name for the bay, but its use has been much longer in oral tradition,” Mr Haanen says.

The board will prepare a report for Land Information Minister Eugenie Sage, who will make the final decision.

Te 1 o Whiringa-ā-nuku 2018

Pānui Pāpāho

E tūtohua ana kia rua ngā ingoa o Tūranganui-a-Kiwa / Poverty Bay

I whakaūngia e Ngā Pou Taunaha o Aotearoa nei tana whakatau kia whakaaetia te tono kia whakarerekētia te ingoa o Poverty Bay, arā, kia rua ōna ingoa – Tūranganui-a-Kiwa / Poverty Bay.

Neke atu i te 600 ngā tāpaenga whakaaro mō te tono i waenga i te 24 o Haratua me te 24 o Hereturikōkā, i muri mai o te whakaaetanga a te poari ki te tono a te Kaunihera ā-Rohe o Tūranganui-a-Kiwa, kia rua ngā ingoa.

Hei tā Toihau Whakakapi o te Poari, a Anselm Haanen, e 609 ngā tāpaenga whakaaro i tae ake, me te tino mārama o te tautoko a tētahi hauwhā i te tono. Ko tētahi hauwhā atu i hiahia kia whāiti mai ki te “Poverty Bay”, ko tētahi hauwhā anō i hiahia ki te “Tūranganui-a-Kiwa” anahe. Ko te toenga atu o ngā tāpaenga whakaaro i rangirua te āhua o te tautoko, i noho tōkeke rānei.

Hei tā Mr Haanen i āta wānangahia e te Poari ngā take i tāpaea mai e te hunga tuku whakaaro i runga i te mōhio he taonga whakahirahira ngā ingoa e rua, koinei i rongoā pai ai ngā ingoa e rua.

I taunahatia e Captain James Cook ki te Poverty Bay i tana ūnga atu ki reira i te 1769, ka kore e kitea he utanga hou mō tana kaipuke.

E ai anō ki tā Mr Haanen, “Kua roa te ingoa o Tūranganui-a-Kiwa e takoto ana i te tānga hei ingoa taketake mō te whanga nei, engari kua roa noa atu i tērā e whakahuahuatia ana e te ngutu tāngata."

Ka whakatakotohia e te poari he pūrongo mā te Minita o Toitū te Whenua, mā Eugenie Sage, māna te whakatau whakamutunga.

RECENT POST
bottom of page